Släpvagn

Vad är en släpvagn?

En släpvagn är en vagn som kopplas på ett annat fordon, oftast en privatbil. För att koppla på vagnen krävs det att bilen har en dragkrok. Förr i tiden hade nästan alla personbilar en dragkrok. Idag har det blivit lite ovanligare att bilen har en dragkrok. Utvecklingen av bilar har gått väldigt snabbt på den senare tiden och med många bilar har man möjligheten att ha en avtagbar dragkrok som man kan sätt på vid behov. Vagnarna finns i lite olika former och de har olika syften. Den vanligaste utformningen är de vagnar som har två hjul och sedan en stor plats för att lasta på material. Förutom att koppla på släpet på en personbil kan man även koppla på det på andra typer av motorfordon så som exempelvis traktorer och fyrhjulingar. Även om den vanligaste utformningen är de vagnar som har två hjul och kopplas på vanliga bilar finns det även vagnar med band. Dessa vagnar kan exempelvis kopplas på en snöskoter och köras på underlag där det är snö eller hårdpackad is.

 

Vinterväglag

Om det skulle råda vinterväglag mellan den 1 december till den 31 mars är det nästan samma regler för ett släp som för en bil. De måste ha vinterdäck eller dubbdäck om underlaget kräver det.

 

Olika typer av släp

Det finns släp som har väggar och tak, de är praktiska att frakta föremål som inte får lov att drabbas av fukt så som regn och snö. Vagnar som har väggar och tak är också lite säkrare än vagnar som saknar väggar och tak eftersom föremålen man fraktar inte kan trilla av släpvagnen. Vidare finns det även obromsade och bromsade släp. Reglerna för hur snabbt man får köra med de olika släpen är lite olika. Om man använder sig av ett obromsat släp får man endast framföra ekipaget i 40 kilometer i timmen. Har man istället ett bromsat släp så får man köra i 80 kilometer i timmen. Det är viktigt att man håller de rekommenderade hastighetsgränserna eftersom de är framtagna ur en säkerhetssynpunkt.

 

Vad krävs för att få köra med en släpvagn?

För att få köra med ett släp är det viktigt att den högsta totalvikten för fordonet inklusive påkopplat släp inte överstigs. Totalvikten kan variera från bil till bil men en lätt släpvagn får ha en totalvikt på max 750 kg. Men då måste även den totala vikten för släp plus bil inte överstiga 3500 kg. Om man klarar de viktgränserna krävs det endast ett vanligt B körkort får att få lov att framföra fordonet med påkopplad vagn. Ska man köra ett tyngre släp kan det krävas att man har ett BE-körkort. Var noga med att kontrollera viktkraven innan du kör med en släpvagn.

Släpvagn Fogelsta