Motorsåg

Motorsåg är ett effektivt verktyg som har många användningsområden. Vid användning är det viktigt att förstå hur man ska göra detta på rätt sätt för att minimera skador men även bäst resultat. När man använder sig utav motorsågar så är det vitalt att använda sig av skyddsutrustning. Det finns både olja och bensin som är specialtillverkad för verktygen och bör användas. Hos oss hittar du både olja och bensin som passar just våra motorsågar men vi har såklart även motorsågar som går på el.

 

Säkerhet vid användning av motorsåg

Innan man kan börja använda sitt verktyg är det viktigt att man kontrollerar säkerheten och så att motorsågen är skick nog för att kunna användas. Först och främst bör man justera kedjans spänning och kontrollera så att kedjan löper längs hela svärdet. När allting är intakt och fungerar som det ska kan man börja använda sig av verktyget. Det krävs dock i detta skede att man har kompetens i arbete med motorsåg annars bör man undvika att arbeta med verktyget till avancerade saker. Man måste förstå att om man inte brukar en säker användning med skyddsutrustning och viss förståelse för motorsågen så kan man åta sig skador för sig själv eller andra runt om kring. Utöver att ha en förståelse i hur man använder sig av verktyget så bör man undvika att arbeta med den ifall man känner sig för trött, berusad eller på annat sätt inte är i gott skick.

 

Säkerhetsutrustning

Vad gäller säkerhetsutrustning utöver de säkerhetsmoduler som själva motorsågen kommer med så finns det en bred marknad för även detta. De vanligaste produkterna innefattar skyddsglasögon och hörselkåpor och dessa bör användas alltid vid användning av utrustningen. I övrigt finns även huvudskydd i form av hjälmar av olika slag, även de med tillhörande hörselkåpor och även andra typer av skyddskläder. I ett hav av säkerhetstillbehör så kan det vara svårt att veta vad som är bra eller dåligt. Vi på Kristianstad Park & Trädgård hjälper dig att hitta rätt säkerhetsutrustning och tillbehör som passar dig och ditt användande.

 

Service av motorsåg

För att vara säker på att motorsågen alltid är i bra skick bör man kontinuerligt serva enheten för att se till så att allt är som det ska och på så sätt kunna hindra eventuella skador som kan uppstå vid brister i funktionaliteten. I längden så leder service av verktyget till att den både håller längre och att den alltid fungerar som den är avsedd att göra. Det är viktigt att ta hänsyn till verktyget och respektera det fullt ut genom att tillämpa en säkerhetskontroll som servicen innebär. Det finns idag runt om i Sverige flertalet företag som erbjuder dessa tjänster och detta är något man bör ta tillvara på. På vår verkstad hjälper vi till med all typ av service och reparation av din motorsåg. Hör av dig till oss för att hålla din motorsåg i absolut toppskick!

Motorsåg Husqvarna